Ukubhula Ngamanani

Umphefumlo ukhuthaza inombolo 9

Ngaba uyazi ukuba yintoni umphefumlo wakho onqwenela ngaphezu kwayo nayiphi na into kweli hlabathi? Okanye yintoni ekhuthaza zonke izigqibo ezibalulekileyo owakha wazenza? Sukuba nexhala ukuba awazi. Ukubhula ngamanani kunokukunceda unxibelelane nomphefumlo wakho. Isebenza njani ukubala ngamanani? Kukho unxibelelwano oluyimfihlakalo phakathi kwemathematika…

Indlela Yobomi Inombolo 6

Ngendlela efanayo, uphawu lwakho lweenkwenkwezi lukunceda ukuba uqonde ubuntu bakho kunye neempawu zomlingiswa, kunjalo nangamanani endlela yobomi kwinombolo. Ukwazi ukuba yintoni inombolo yakho kuya kukunika ukuqonda okungcono ngendima yakho kobu bomi, ixabiso lakho, amaqabane afanelekileyo, ukhetho lomsebenzi kunye ne…

Indlela Yobomi Inombolo 9

Ke, ufumanise ukuba inani lendlela yakho yobomi lithoba, ngokomhla wokuzalwa kwakho. Kodwa libonisa ntoni eli nani libalulekileyo kwitshathi yakho yokubhula ngamanani? Ingasiphakamisa isigqubuthelo kwezinye zeempawu zakho ezintle nezingalunganga, iindlela zomsebenzi onokutsaleleka kuzo, nkqu…

Indlela Yobomi Inombolo 4

Akukho nani linamandla ngaphezu kwenombolo yendlela yakho yobomi. Inombolo yokubhula ngamanani ityhila iimpawu zakho ezizodwa, ezilungileyo nezimbi, kwaye ikunika uluhlu lwemiceli mngeni eya kujongana nayo kobu bomi. Ikwabonisa iindidi zemisebenzi eza kukufanela,…

Ukukhuthaza Umphefumlo Inombolo 1

Impucuko yakudala emininzi, kubandakanya amaJiphutha kunye namaMaya, basebenzise iinkqubo zamanani ukufumana ukuqonda okunzulu kwe-Universe. Isazi sezibalo esingumGrike uPythagoras wayekholelwa ukuba lonke inani okanye uThixo ulinani. Iinkqubo ezahlukeneyo zokubala amanani zisekhona unanamhla. Oku kubandakanya inkqubo yamaKhaledi, inkqubo yeAbjad kunye nesiTshayina…

Ukukhuthaza Umphefumlo Inombolo 6

Ngaba uyazi ukuba umphefumlo wakho unqwenela ntoni kunenye into? Ngaba uyazi ukuba kutheni ufikile kobu bomi? Okanye yeyiphi indlela eya kukuzisela olona lonwabo nolwaneliseko? Ukubhula ngamanani kunokunceda ekuphenduleni yonke le mibuzo. Ingcali yezibalo engumGrike uPythagoras wayekholelwa ekubeni yonke into, nkqu noThixo, ingachazwa njenge…

Indlela Yobomi Inombolo 5

Kwinombolo yokubala, sonke sinenombolo yendlela yokuphila esinceda siziqonde thina kunye nehlabathi elisingqongileyo ngcono. Njengophawu lwakho lweZodiac, inombolo yakho yendlela yobomi ibonisa ubuntu bakho kunye neempawu zakho. Ukuqonda itshathi yokubhula ngamanani kunye nenombolo yendlela yakho iya kukunceda uhambe…

Umphefumlo ukhuthaza inombolo 3

Ngaba uyasazi isizathu sokuba ungene kobu bomi? Ngaba uyazi ukuba yintoni umphefumlo wakho onqwenela ngaphezu kwayo nantoni na? Okanye loluphi uhlobo lwendlela oluya kukwenza wonwabe kwaye uzalisekise kobu bomi? Njengomntwana, kusenokwenzeka ukuba wawukhe wanenkcazelo. Kodwa, ukukhula, kukho njalo…

Inani lomntu 5

Amagama amaninzi aqhelekileyo kunye aqhelekanga ngegama Numerology. Zombini zisetyenziselwa ukubala ukufumana ubuntu bakho, ukukhuthaza komphefumlo okanye amanani endlela yokuphila. I-Numerology licandelo elibanzi lokufunda, kwaye i-master numerologists inokunika ulwazi olunzulu. Kucingelwa…

Indlela Yobomi Inombolo 22

Kwinombolo, i-11, 22, kunye ne-33 zibizwa ngokuba zii-master numbers. Eyaziwa nangokuthi ngamanani ombane, la manani aphindwe kabini anokubaluleka okukhethekileyo. Ukuba unenombolo eyi-master kwitshathi yakho yokubhula ngamanani, unethamsanqa! Kodwa kunokubakho umzamo owongezelelekileyo ofunekayo kwindlela yakho. Ngokomhla wokuzalwa kwakho,…

Inombolo Yomphefumlo Inxusa 11

Amanani anokutyhila iinyani ezinomdla malunga noMhlaba. Ukubhula kukufunda la manani. Iinkqubo ezininzi zokubhula ngamanani zikho kwihlabathi jikelele namhlanje. Oku kubandakanya ukubhula ngamanani amaTshayina, iinkqubo zamaKaledi, iAbjad kunye nePythagorean. Ukubhula ngamanani kunokukunceda ubale izinto eziphambili ebomini bakho. Umzekelo, unga sebenza ngaphandle…

Inombolo yeTyala leKarmic 14

Amanani ayinxalenye yesisa sayo yonke into ebomini bethu. Zikhona ngokwesiseko, emhlabeni, zisinceda ukuba sibale kwaye silinganise. Kananjalo banendima ekufuneka beyidlalile. Sebenzisa intsingiselo yamanani sinokubona unxibelelwano oluvela kuThixo phakathi kweziganeko kunye nokumiselwa, kunye nabantu. Ukubhula ngamanani ku…

Umphefumlo Wokukhuthaza Inombolo 4

Amanani aqulathe iinyani ezibalulekileyo malunga noMhlaba. Isazi sezibalo esingumGrike uPythagoras wayekholelwa ekubeni yonke into, nkqu noThixo ngokwakhe, inokuchazwa njengenani. Zininzi iinkqubo zokubhula ezikhoyo ehlabathini namhlanje. Oku kubandakanya inkqubo yamaKhaledi, inkqubo yeAbjad kunye nokubala kwamaTshayina. Kodwa inkqubo yePythagorean ihleli ingoyena…

Ukukhuthaza Umphefumlo Inombolo 7

Ngaba uyazi ukuba umphefumlo wakho unqwenela ntoni ngaphezu kwayo nayiphi na into ehlabathini? Okanye yintoni ekhuthaza ezona zigqibo zakho zibalulekileyo ebomini? Isayensi yamandulo eyimfihlakalo yokubhula ngamanani inokukunceda uphendule yonke loo mibuzo. Ukubhula ngamanani kunokukunceda ufumanise 'inombolo yokhuthazo lomphefumlo' usebenzisa igama lakho lokuzalwa.

Indlela Yobomi Nombolo 7

Ke, uyindlela yobomi yenombolo 7. Kwinombolo yokubala, inombolo yakho yobomi ibalwa ukusuka kumhla wokuzalwa kwakho, kwaye lelinye lawona manani abaluleke kakhulu kwitshathi yakho. Emva kwayo yonke loo nto, ikunika ukuqonda kubuntu bakho, kwikhondo lomsebenzi wakho, nakubudlelwane. Inika imephu yokulandela eyakho…

Inani lomntu 9

I-Numerology ithi ukungcangcazela kwamanani emva kwegama lakho kunye nomhla wokuzalwa kunempembelelo kwizinto ezahlukeneyo zobomi bakho. Umzekelo, yeyiphi indlela oza kuyikhetha ebomini. Luhlobo luni lwamandla oya kuwunikezela. Zeziphi izikhundla oza kubamba. Kwaye zeziphi iindlela oza kuphumelela ngazo. Ngamanye amazwi,…

Indlela Yobomi Inombolo 11

Kwinombolo yokubala, indlela yakho yobomi ikunika iplani yokuphila. Ikunika ukuqonda malunga nokuba unjani njengomntu, kunye nendlela onokuthi uhambe ngayo kwikhondo lomsebenzi wakho, ubudlelwane, nakwinto oyenzayo ngexesha lakho lokuphumla. Ukufumanisa amanani endlela yobomi, yonke into oyifunayo…

Inani lomntu 2

Ngaba wakha wazibuza ukuba kukufundelwa ntoni ukubhula ngamanani? Kuninzi. Umzekelo, unokufunda ukuba ungumntu ongu-2. Ukuba awuyazi loo nto, cinga ngohlobo lwe-2 enneagram, kodwa ngakumbi ngokusekwe kufundo lwamanani. Yiloo nto ukubala amanani…

Ukukhuthaza Umphefumlo Inombolo 5

Ngamnye wethu unobizo olulodwa. Ngumnqweno ovela enzulwini yomphefumlo wethu, kwaye uyahluka phakathi kwabantu. Umphefumlo uhlala ukhumbula into esize kobu bomi ukuyiphumeza okanye amava. Ngaba uyazi ukuba yintoni ubizo lwakho? Sukuba nexhala lokuba ulibele…